HOME //

Sport en Fitness Nieuws

First-Class-Nutrition-Nederland-zoekt-personal-trainers

First Class Nutrition Nederland zoekt personal trainersFirst Class Nutrition Nederland zoekt voor een aantal regio’s in Nederland personal trainers voor een exclusief agentschap op First Class Nutrition. U krijgt volledige technische- en marketingondersteuning (webshop, advertising etc.) via de mediamerken Sport & Fitness Magazine en Body Life Benelux. Interesse? Neemt u dan contact met ons op via michael@vanmunstermedia.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen!
Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook