HOME //

Sport en Fitness Nieuws

Wetenschappelijk-onderzoek-toont-aan-dat-de-labeling-van-veel-bedrijven-niet-overeenkomt-met-de-inhoud-van-de-voedingssupplementen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de labeling van veel bedrijven niet overeenkomt met de inhoud van de voedingssupplementen


Waarom mensen goed na moeten denken over de supplementen die ze aanschaffen!

Het komt steeds vaker voorbij in de media dat er wordt “gespeeld” met ingrediënten in voedingssupplementen. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat ingrediënten in supplementen worden vervangen door andere en goedkopere (minder dan wel niet effectieve) ingrediënten, zonder dat dit vermeld wordt op de verpakking. Dit is niet alleen fraude, dit kan ook nog eens leiden tot een gevaar voor de veiligheid van de consument, Aldus de WHO (World Health Organisation). Helaas, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat er regelmatig wordt “gespeeld” met de ingrediënten in de supplementen. Een recent onderzoek uit Canada heeft aangetoond dat er bedrijven zijn die spelen met de informatie die op de labels staat, dan wel de ingrediënten die ze in de supplementen stoppen [1]. Hoewel dit absurd is en direct bestraft zou moeten worden, is het nog vrij moeilijk om de producten hierop te controleren. Ondanks de almaar striktere regulatie (door verschillende gezondheidsorganisaties) die wordt opgelegd aan bedrijven, over onder andere wat ze wel en niet mogen claimen, zijn er nog steeds bedrijven die enkel bezig schijnen te zijn met het maken van geld en daarbij minder tot geen rekening houden met de gezondheid van de consument. Het doel van dit onderzoek uit Canada was dan ook om te testen of de producten eerlijk en betrouwbaar zijn, om zo de consumenten te beschermen voor potentiele gezondheidsrisico’s die geassocieerd zijn met product vervanging en contaminatie. Er werden 44 verschillende producten getest van 12 verschillende bedrijven.

Uit het onderzoek bleek dat 59% van de 44 geteste producten, ingrediënten bevatten (van plantenextracten) die niet werden vermeld op de labels. Zelfs vervanging van ingrediënten vond plaats in 30 van de 44 geteste producten. Daarbij was bij enkel 2 van de 12 bedrijven daadwerkelijk de labeling in orde en bevatte geen misinformatie.

De onderzoekers concluderen dan ook terecht dat de meeste geteste producten van slechte kwaliteit zijn. Dit kenmerkt zich onder andere in producten waarbij ingrediënten zijn vervangen en ook waarbij stoffen zijn toegediend die louter dienen ter opvulling van het product. Deze activiteiten verminderen de effecten van de producten en zorgen er ook voor dat de consument steeds minder vertrouwen begint te krijgen in producten van (voedings) bedrijven. De gehele voedingsindustrie leidt hier helaas onder en het is van groot belang dat de consumenten worden geadviseerd en eerlijk worden toegelicht wat er in de producten zit. Het moet veilig en van hoge kwaliteit zijn! 2 van de 12 bedrijven die waar maken wat er op de labeling staat is niet veel maar laten gelukkig wel nog zien dat er bedrijven bestaan waar men in kan vertrouwen!

Tip: denk goed na bij de aanschaf van voedingssupplementen en WEET waar je ze bestelt. Verdiep je in het bedrijf en de supplementen, voordat je voeding/ingrediënten inneemt waar je geen weet van hebt!

Referentie
Newmaster SG, Grguric M, Shanmughanandhan D, Ramalingam S, Ragupathy S: DNA barcoding detects contamination and substitution in North American herbal products. BMC medicine 2013, 11:222.

Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook