HOME //

Sport en Fitness Nieuws

Opleidingen,-seminars,-advies,-coaching-2014

Opleidingen, seminars, advies, coaching 2014


Voor wie sport serieus neemt!
Opleidingen, seminars, advies, coaching 2014

 

Mission Statement:

Iedereen ongeacht leeftijd en aanleg er van doordringen dat zijzelf, en niemand anders verantwoordelijk zijn voor hun fysieke verschijning. Binnen genetische grenzen, kan iedereen zijn of haar ideale lichaam creëren. Dromen is mooi, maar je dromen waar maken is magnifiek. Daarbij heb je kennis en vaardigheden nodig die je helpen dat doel te bereiken. Deze instrumenten, dit gereedschap probeer ik in mijn cursussen, seminars, publicaties en adviezen aan te reiken. Tot dusver met opmerkelijk succes.

Goed nieuws: de nieuwe uitgaven van de cursussen zijn januari 2014 uitgekomen. Een nieuwe naam, een nieuw jasje, nieuwe lay-out en waar nodig aangevuld met actuele info uit wetenschappelijk onderzoek. In januari verschijnt Voeding bij Sport en vervolgens de andere opleidingen. Bovendien is de prijs verlaagd met 20 tot 25%. Elke opleiding kost nu €199,- en wordt digitaal ge-upload.


Doel:

Voor het leveren van sportprestaties zijn een goed gedoseerde training, voldoende rust en een sterke motivatie allang niet meer toereikend. Een doordachte, verantwoorde voeding is van minstens even grote betekenis.

Helaas schiet de kennis op het gebied van voeding nogal eens tekort. Dit geldt niet alleen voor de sporters zelf, maar evenzeer voor trainers, coaches, begeleiders, diëtisten en artsen. De basiscursus Voeding bij Sport is gericht op het aankweken van kennis en vaardigheden om voedingspatronen te beoordelen en aan te passen. Hierdoor kunnen –bij een juiste trainingsopbouw- de sportprestaties indrukwekkend toenemen.
Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Met een brede opzet en solide basis is de opleiding Voeding bij Sport speciaal ontworpen voor iedereen die zich op wat voor niveau dan ook met sport bezig houdt. Hetzij als trainer/begeleider of actief sportbeoefenaar(ster). Ook voor artsen en diëtisten die hun werkterrein willen verbreden is deze cursus uitermate geschikt.

 

Vooropleiding:

De stof wordt vanaf de basis behandeld. Een vooropleiding is derhalve niet vereist. Nederlands kunnen lezen en schrijven en in staat zijn met een eenvoudig rekenmachientje simpele bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te kunnen uitvoeren, zijn de enige vaardigheden die nodig zijn om deze opleiding met succes te kunnen afronden. Meer dan tachtig procent van de cursisten slaagt voor het examen, zelfs al hebben zij niet meer dan een lagere schoolopleiding gehad. Bij een herexamen slaagt nog eens vijftien procent. Hiermee scoort deze opleiding zeer hoog wat betreft het aantal personen dat het felbegeerde diploma behaalt.

 

Een greep over de inhoud:

Elementaire fysiologie: lichaamssamenstelling, grondstofwisseling, individueel afgestemde bepaling van energie- en eiwitbehoefte, spijsvertering, energiebalans, stikstofbalans, waterhuishouding, de functie van enzymen.
Voedingsleer: koolhydraten, eiwitten, aminozuren, vetten, vetzuren, vitamines, mineralen, sporenelementen, ruwvezel, water.
Sportspecifieke voeding: krachtsport, duursport, vechtsporten, teamsporten, enz. Voedingsanamnese, -analyse en aangepaste adviezen.
Doelgerichte diëten: zwaarder worden (opbouw van spiermassa en kracht), afvallen(vet kwijtraken), zin en onzin van supplementen.

 

Lessen:

De cursus Voeding bij Sport bestaat uit twaalf duidelijke lessen. Iedere les eindigt met huiswerkopgaven, die zowel de theorie als de praktijk omvatten. Je kunt deze uitwerken en inzenden per e-mail. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de lesstof, dan kun je deze aan het slot van de uitwerkingen inzenden en doormailen. Om anamneses of analyse van voedingspatronen te berekenen, raden wij aan een computer programma te gebruiken. ‘De Eetmeter’kun je zelf bestellen bij het Voedingscentrum tel: 070-3068888 www.voedingscentrum.nl Ook Bodysupport www.bodysupport.nl brengt een uitstekend voedingsmiddelen programma op de markt. Wie dieper in wil gaan op de materie kan de NEVO tabel aanschaffen. Informatie bij het Voedingscentrum.

 

Diploma of testimonium:

Je bent –uiteraard- niet verplicht examen te doen, hoewel het merendeel van de cursisten dat wel doet. Zie voor nadere informatie de Introductie pagina. Het examen omvat zowel theorie als praktijk. Bij slagen krijg je een diploma. Zij die geen examen willen doen en voor de uitgewerkte opgaven gemiddeld een voldoende (cijfer 6 of hoger) hebben gehaald, kunnen een testimonium aanvragen.

Prijzen:

De prijs van de cursus Voeding bij Sport bedraagt €199,- Het examengeld is vastgesteld op €49,- en een testimonium kan (mits aan de voorwaarden is voldaan) verkregen worden door betaling van €25,- administratiekosten.

Inschrijving en betaling:
 

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar pvdzon@gmail.com en tegelijkertijd het verschuldigde cursusgeld minus eventuele kortingen over te maken op rekening 43.02.26.942 t.n.v. Peter van der Zon SC, Accra. Voor onze Vlaamse cursisten IBAN: NL78ABNA0430226942 BIC: ABNANL2A. Zodra je inschrijving binnen is en de betaling is vastgesteld, wordt aan de administratie opdracht gegeven de betreffende opleiding(en) naar je e-mail adres te sturen. Je kunt dus direct aan de slag.


klik hier om het inschrijfformulier te downloaden
 

Wie is Peter van der Zon? 

 

Peter van der Zon studeerde medicijnen, Nederlandse en Oud Germaanse taal- en letterkunde, Deens en runologie aan de universiteiten van Amsterdam, Gent (Vlaanderen) en Aarhus (Denemarken). Verder volgde hij colleges fysiologie van de voeding aan de Universiteit van Wageningen Tien jaar lang was hij leraar Nederlands, Biologie en Maatschappijleer aan het voortgezet onderwijs. Van jongs af aan is hij actief geweest in de sport, zij het dan alleen individuele sporten. Zo deed hij o.a. aan karate, boksen, powerlifting, bodybuilding, schermen (sabel), pistoolschieten (Nederlands kampioen sportpistool 1980), kendo, parachutespringen, diepzeeduiken, Thai boksen, bergbeklimmen en bungeejumping. Bodybuilding, of zoals hij het ooit exacter uitdrukte ‘’bodyshaping’’ is voor hem de meest individuele sport denkbaar omdat: ‘’Je eerste en in wezen enige tegenstander, dat ben je zelf.’’
Zijn wetenschappelijke vorming kwam meerdere malen in conflict met praktische ervaringen in sport en voeding. Wetenschap en praktijk samenbrengen is altijd zijn doel geweest. Reeds meer dan veertig jaar houdt hij zich al bezig met het begeleiden van atleten en trainers. Hij is als docent verbonden geweest aan opleidingen van de KNAU, NBBF, NOC*NSF en verschillende aerobic organisaties. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd voor lezingen en seminars. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Afrika en Azië. In 1990 vertrok hij naar Thailand en combineerde zijn activiteiten in de sport bodybuilding, krachttraining & Muay Thai, met voorlichting over voeding en in kaart brengen van de gebrekziekten onder de bergstammen in de Gouden Driehoek (Thailand, Laos, Birma) Cambodja en Vietnam. Hij gaf periodiek les aan de medische faculteit van de universiteit van Chiang Mai en een aantal seminars in Singapore en Hong Kong, met nu en dan een periode van twee tot drie maanden in de VS (Richmond, Dallas). Al die tijd bleef hij schrijven voor Sport & Fitness Magazine. Verder publiceerde hij in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Geneeskunde en Sport, en incidenteel voor The Lancet. Peter schreef boeken over voeding, training en doping en publiceerde honderden artikelen in populaire en medische tijdschriften. Lange tijd heeft hij deel uit gemaakt van de jury bij bodybuilding wedstrijden, zowel in Nederland en Vlaanderen als in Azië, de VS en Afrika. In 2005 verhuisde hij naar Ghana, waar hij z’n werk in de sport en voorlichting over voeding voortzette. Sinds 2012 is hij weer terug in Nederland en o.a. bezig met de omwerking en aanpassing van z’n cursussen.
Peter staat erop alle huiswerkopgaven zelf te corrigeren en cursisten persoonlijk te begeleiden. Hij zegt hier over: ‘De wereld van sport en gezondheid, de ‘fitness lifestyle’, wordt al jaren overspoeld met commerciële confectie. Ik wil maatwerk leveren. ‘’Als iemand zich voor mijn cursussen inschrijft, heeft hij of zij er ook recht op dat ik deze persoonlijk corrigeer en beantwoord, in plaats van de zaak door te schuiven naar een ander.’Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook