HOME //

Sport en Fitness Nieuws

Dikke-buik-laat-tumoren-groeien

Dikke buik laat tumoren groeien


Dat een abnormaal grote viscerale vetafzetting (binnen het buikvlies dus) en het daaruit resulterende ingedaalde kropgezwel dat  eufemistisch wordt aangeduid als ‘’een buikje’’, bijdraagt aan hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsaandoeningen en nog een aantal andere degeneratieve ziekten waaronder kanker, was al jaren bekend. Voor wat het mechanisme m.b.t. hart- en vaatziekten en diabetes betreft, was al lang duidelijk hoe die grotere viscerale vetmassa deze aandoeningen kon veroorzaken. Wat betreft de groei van  kwaadaardige tumoren onder invloed van het buikvet tastte men vooralsnog nog in het duister. Een onderzoek aan de Universiteit van Texas in Houston, leverde een mogelijke verklaring op. Het onderzoek naar dieet (of men nu vet geworden was door overconsumptie
van suikers of vetten, danwel beide) bracht geen oplossing. De verklaring werd gevonden op een meer elementair zeg maar ‘’nano niveau’’. Men stelde vast dat zgn progenitor cellen uit de vetmassa door de tumor werden aangetrokken (men sprak in de publicatie zelfs van ‘gerecruteerd’’) en aldaar door de tumor werden gedifferentieerd in cellen die een netwerk van bloedvaten vormden welke de tumor van nutriënten en andere groeistoffen voorzagen. Voor de goede orde: progenitor cellen zijn stamcellen die al enigszins gedifferentieerd zijn, terwijl stamcellen zelf als het ware nog alle kanten op kunnen. In de bloedvaten van de tumor worden de progenitor cellen als adipocyten (vetcellen) ingebouwd waar ze de vasculaire functie verbeteren en de groei van het kwaadaardige gezwel bevorderen. Men zoekt nu naar methoden om de vet progenitor cellen te inactiveren en zodoende de groei van de tumor af te remmen. Al met al een ingewikkeld proces, waar we in de dagelijkse praktijk niet veel mee kunnen doen, behalve dan met klem waarschuwen tegen overmatige vetafzetting in de buikholte. Het is een geleidelijke maar onomkeerbare vorm van zelfmoord 

Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook