HOME //

Sport en Fitness Nieuws

Sporten-tegen-Alzheimer

Sporten tegen Alzheimer


Het is uit eerdere studies reeds genoegzaam bekend dat een dieet hoog in vet het risico de ziekte van Alzheimer te krijgen significant vergroot. Wetenschappers hebben zich daarom gericht op onderzoek naar de beste methoden om de metabole afwijkingen, welke het resultaat zijn van een dieet rijk aan vet te voorkomen. Onderzoekers van de Kyoto Universiteit voor geneeskunde in Japan, hadden reeds aangetoond dat diëten rijk aan vet de cognitieve functies van proefdieren achteruit doen gaan. Hetzelfde team van wetenschappers stelde vast dat lichamelijke inspanning, sporten dus, de aangetaste geheugenfunctie verbeterde en de vorming van bèta-amyloid (de stof die zich in plaques afzet in de hersenen van Alzheimer patiënten) reduceerde. Het werk werd voortgezet om het effect te vergelijken van: 1 dieet, 2, sportbeoefening en 3 dieet en sportinspanning met elkaar te vergelijken. Hieruit bleek dat sportbeoefing betere resultaten opleverde dan dieet voor wat betreft de vorming van bètaamyloide plaques en het verbeteren van het geheugen, welke het gevolg waren van een vet rijk dieet. De auteurs stelden met klem dat inspanning i.e. sportbeoefening de hoogste prioriteit heeft bij de preventie van de ziekte van Alzheimer. Iets betere resultaten werden bereikt met dieet maatregelen en sportinspanningen.

Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook