HOME //

Sport en Fitness Nieuws

Suiker-tast-geheugen-aan

Suiker tast geheugen aan


De lijst van ellende die veroorzaakt wordt door een te grote consumptie van suiker –zowel direct, als verborgen in allerlei lekkernijen en voedingsmiddelen waarin je ze helemaal niet zou verwachten - was al nauwelijks te overzien: tandbederf, obesitas, insuline resistentie, diabetes type II, hart- en vaatziekten.
Volgens onderzoekers aan de universiteit van California te Los Angeles (UCLA) kan deze lijst aangevuld worden met een niet minder ernstige gevaar voor de gezondheid: aantasting van het denkvermogen. Deze voorlopige, maar daarom niet minder angstwekkende conclusie trekken de onderzoekers na een proef met ratten. De dieren werd geleerd hun weg te vinden in een doolhof. De groep werd vervolgens in tweeën gesplitst en één ploeg kreeg langdurig een dieet dat bijzonder rijk was aan fructosesiroop. Een in de voedingsindustrie populair zoetmiddel, onder meer omdat het driemaal zo zoet is als gewone suiker. Bij een tweede test moest weer de bekende route door het doolhof gelopen worden. Wat bleek: de met fructosesiroop overvoede dieren hadden significant meer moeite zich de route te herinneren dan de leden van de andere groep. Hier wordt vooral het ruimtelijk geheugen aangetast. Andere onderzoeken zijn gepland om de invloed van andere vormen van leervermogen en motorische intelligentie te testen. Het onderzoek zal worden gepubliceerd in het Journal of Physiology

Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook