HOME //

Sport en Fitness Nieuws

Sportschool-zorgt-voor-betere-cijfers

Sportschool zorgt voor betere cijfers


Als je nog een opleiding volgt, dan is je cijfergemiddelde hoger naarmate je vaker in de gym je gezicht laat zien. Dat ontdekten onderzoekers van de University of Texas at Austin, toen zij een onderzoek deden onder studenten in het krachthonk van de universiteit. Hoe vaker per week de studenten onder het ijzer gingen, des te hoger waren de cijfers die de studenten haalden op hun examens. Waarschijnlijk activeert krachttraining hersencellen die je nodig hebt voor het opnemen van nieuwe informatie en het gebruiken daarvan. De onderzoekers menen dat universiteiten krachttraining onder studenten moeten stimuleren.

Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook