HOME //

Sport en Fitness Nieuws

Reportage-activiteitsmeter:-Sensewear

Reportage activiteitsmeter: Sensewear


SenseWear
SenseWear: hét ambulante, multi-sensor, body-monitoring systeem. Deze armband is klinisch getest en gevalideerd, lichtgewicht,
compact en daardoor niet hinderlijk gedurende het dragen. Het systeem geeft een totaaloverzicht van energieverbruik, de duur
en hoogte van fysieke activiteit en slaap-/waakeffi ciëntie, tijdens dagelijkse bezigheden, actieve- en rustperiodes. Daarnaast
dient hij als ‘personal coach’ in motivatie en stimulatie bij bewegen op maat. De SenseWear wordt al sinds jaren succesvol ingezet door
Nederlandse ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, fysiotherapeuten, personal coaches, diëtisten,
(diabetes-/obesitasklinieken) etc.
Meer informatie: www.sensewear.nl.
Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook