HOME //

Sport en Fitness Nieuws

Ook-zonder-krachttraining-vergroot-HMB-de-spiermassa

Ook zonder krachttraining vergroot HMB de spiermassa


HMB is een bodybuildingsupplement waarvan steeds meer wetenschappelijke studies concluderen dat het spiergroei kan versnellen en spierafbraak kan voorkomen. Een bijzonder interessante studie, afkomstig uit de koker van Amerikaanse bewegingswetenschappers, verscheen in Experimental Gerontology. In dat onderzoek kregen 65-plussers die niet trainden (ja, je leest het goed) gedurende een half jaar elke dag drie gram HMB. Als ouderen niet aan sport doen of geregeld zwaar lichamelijk werk verrichten, dan zou je verwachten dat elk jaar hun spiermassa een beetje terugloopt. Dat gebeurde bij deze ouderen dus niet. Dankzij de suppletie met HMB nam hun vetvrije massa met een halve kilo toe. (WK)

Lees meer in Sport & Fitness Magazine
Onze uitgaves zijn op verschillende manieren te verkrijgen

Klik hier voor digitale abonnementen en losse nummers

Klik hier voor print abonnementen en losse nummers
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook