HOME //

Contact

Sport & Fitness Magazine is een uitgave van:

Sport & Fitness Productions BV

Postbus 6684 bezoekadres: Kerkenbos 12-24 A
6503 GD Nijmegen   6546 BE Nijmegen
 
Tel: +31 (0)24 – 373 8505 www.vanmunstermedia.nl
Fax: +31 (0)24 – 373 0933 info@sportenfitness.nl  

 

Uitgever:
Michael van Munster
 
Hoofdredactie:
Diana Kamies 06 46157118

diana@sportenfitness.nl

 
Media-advies & adverteren:
Kathy van der Horst Adanir 024 3738502 kathy@vanmunstermedia.nl
 
Vormgeving:
Joost Franken 024 6416354 joost@vanmunstermedia.nl 
Bestel hier de laatste editie
laatste editie an sport en fitness magazine

© 2017 sport & fitness magazine | linkpartner van Tentoo payroll
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke -andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke -toestemming van de uitgever. ISSN: 1381-2572
like ons op facebook